Kraftnett

Norpower er fullt sertifisert elektro entreprenør i Norge:
dsb_logo
I tillegg, vi er prekvalifiserte for kundetilknynting i  TrønderEnergi AS  sin Nett.
ten_logo
Våre kundetilknytningstjenester tilbys i Trondheim regionen og inkluderer:

  • Fast tilknytning til Nett (inkl. kabler, skaper, målerer, alt nødvendig dokumentasjon og prosedyrer)
  • Midlertidig tilknytning til Nett (byggestrøm og andre midlertidige tilknytninger. Vi har egne byggestrømskaper som kan leies til kunder)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

x
x

Username
Skype
Last name
Phone
Email
Password
Confirm email
Confirm password
I agree with terms of use
I confirm that data entered in form is exact
Want to Login?

x