Elektriker

Vår Mission er å levere høyest teknisk kvalitet elektriker tjenester, godt service og konkurransedyktig pris til kunder, godt arbeidsplass for ansatte, balansert vekst og lønnsomhet til aksjonære.
Integritet, Harmoni og Industri er hovedbestanddelene i grunnlaget som virksomheten vår bygges på. Ved skaping og opprettholding varige forhold, empowering hverandre, bygger vi på lang sikt.

dsb_logo registrert elinstallator blaa vinger rgb   
Våre tjenester tilbys i Trondheim og Oslo regioner og inkluderer:
  • Elektriske installasjoner
  • Brann – sikkerhetsinstallasjoner
  • Nettverksinstallasjoner
  • Feilsøke, målinger, tester og andre servicejobber
  • Ingeniørtjenester og rådgiving.

Hovedfokus er på elsikkerhet, brannsikkerhet og overalt kvalitet, som også betyr spesialisert til kundens behov funksjonalitet, god tikk på designelementer, lang levetid, utvidbare og forutsigbare installerte systemer. Enkelt for bruk og veldikehold.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

x
x

Username
Skype
Last name
Phone
Email
Password
Confirm email
Confirm password
I agree with terms of use
I confirm that data entered in form is exact
Want to Login?

x