Tjenester

  • Bolig el-installasjon
  • Service arbeid (el-kontroll, feilsøking, målinger, tester, reparasjon, dokumentasjon)
  • Nettmeldinger til nettselskap og koordinering av fast- eller byggestøm tilknytning
  • Utført arbeid kvalitetssikres og dokumenteres i henhold til gjeldende forskrifter
  • Dokumentasjon sendes til kunden pr e-post eller lastes opp til Boligmappa
  • Fakturaer sendes pr e-post eller som EHF
  • Når det er praktisk kan avtales videobefaring